Terug

Consultatie in het Jan Palfijn ziekenhuis

Waarvoor wenst u een afspraak te maken?

Consultatie: ingreep plannen onder volledige verdoving

U wenst een ingreep onder algehele verdoving (= volledige verdoving = narcose) te plannen.

Hiervoor belt u naar het Jan Palfijn ziekenhuis te Gent:

- op het nummer 092248802 (tijdens de kantooruren).

- op het nummer 092247111 (algemeen nummer).

U vermeldt dat u een afspraak wenst bij Dr. Tim Vagenende om een narcose te plannen en te bespreken. Zij zullen u dan een afspraak geven bij mij in het ziekenhuis op de polikliniek tandheelkunde-stomatologie-MKA = interne straat 213.

Consultatie: tandextracties

U wenst een consultatie (= bespreking) te plannen met betrekking tot het verwijderen van 1 of meerdere tanden.

Hiervoor belt u naar het Jan Palfijn ziekenhuis te Gent:

- op het nummer 092248802 (tijdens de kantooruren).

- op het nummer 092247111 (algemeen nummer).

U vermeldt dat u een afspraak wenst bij Dr. Tim Vagenende om een bespreking in verband met tandextracties te plannen. Zij zullen u dan een afspraak geven bij mij in het ziekenhuis op de polikliniek tandheelkunde-stomatologie-MKA = interne straat 213.