Wat is een tand extractie?

Extractie is het verwijderen van een tand of kies. Door de eeuwen heen is het verwijderen van tanden en kiezen de meest gebruikte behandeling geweest in de tandheelkunde. Tegenwoordig worden de tanden en kiezen zo lang mogelijk behouden en wordt er steeds minder vaak besloten om een tand of kies te verwijderen.

Nu uw afspraak inplannen

Reden waarom tanden kunnen verloren gaan

 • onherstelbaar tandbederf (= cariës)
 • onherstelbare ontsteking van de weefsels rondom de tand (= parodontitis)‍
 • onherstelbare zenuwkanaalproblemen
 • ingewikkelde breuken van de tand of kies/wortelrest
 • recidiverende abcessen
 • scheefstand van de tand

Verloop van de ingreep

U hoeft niet nuchter te zijn (tenzij bij extracties onder narcose). Het is zelfs beter dat u vooraf nog een licht verteerbare maaltijd eet, achteraf gaat het eten immers wat minder goed.

Voor de ingreep is het belangrijk om uw tanden zo goed mogelijk te poetsen. Dit vermindert de hinder achteraf en verkort de genezingstijd.

De arts voert een klein mondonderzoek uit, raadpleegt nog eens uw dossier en bekijkt ook uw röntgenfoto.

Vervolgens gaat de arts de plaats van de extractie lokaal verdoven. Bij een ingreep in de bovenkaak zijn de tong en de lip deels verdoofd, in de bovenkaak enkel een beperkt gebied. Na de ingreep blijft de verdoving nog een hele tijd aanwezig. In die periode moet u opletten niet op uw wang, tong of lippen te bijten.

Voor de extractie spoelt u gedurende een minuut uw mond met een ontsmettend mondspoelmiddel.

Prijs

Uw persoonlijke opleg zal het laagste zijn indien u de tandextracties laat uitvoeren in het Jan Palfijn ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt namelijk enkel aan conventietarieven gewerkt.

Hiervoor belt u naar het Jan Palfijn ziekenhuis te Gent:

- op het nummer 092248802 (tijdens de kantooruren).

- op het nummer 092247111 (algemeen nummer).

U vermeldt dat u een afspraak wenst bij Dr. Tim Vagenende om onmiddellijk één of meerdere tanden te laten verwijderen.

In de privé praktijk zal uw persoonlijke opleg voor één extractie variëren tussen de 40,00€ en 110,00€

Dit is afhankelijk van het feit of u binnen of buiten het mondzorgtraject en/of met of zonder voorkeurregeling valt, alsook van het type extractie (‘gewone’ tand, kies/molaar, wijsheidstand, heelkundige of chirurgische extractie,…)

Indien u jonger bent dan 18 jaar of ouder dan 50 jaar, geniet u wel een vorm van terugbetaling voor tandextracties, doch zal er ook steeds een persoonlijke opleg zijn.

(Wijsheids)tanden die nog niet volledig zijn doorgebroken genieten op elke leeftijd een vorm van terugbetaling, ongeacht uw leeftijd, doch zal er ook steeds een persoonlijke opleg zijn in de privé praktijk.

Nazorg

Na de ingreep geeft de chirurg u meer informatie in verband met medicatie en eventuele nacontroles. U krijgt de nodige medicatie voorgeschreven en als u nog een attest nodig hebt, kunt u dit nu vragen. Hij zal u ook nog tips meegeven.

Kans op zwelling verminderen

Houd ijskompressen tegen uw wang gedurende minstens
zes uur na de ingreep. Hebt u er thuis geen voorradig, dan
kunt u er aankopen in uw apotheek.

Rust veel, bij voorkeur zittend, niet liggend.
U mag eten en drinken, hoewel dit in het begin wat moeilijk kan gaan.

Eet vandaag liefst enkel koude of lauwe, zachte
gerechten
en koude dranken.

We raden u ook aan om pas te eten als de verdoving is uitgewerkt, anders bestaat het risico dat u onbewust op uw lip bijt.

Kans op nabloeden verminderen
 • Houd uw tong weg van de plaats van de ingreep.
  Bijt gedurende 30 minuten hard op een kompresje dat in uw
  mond wordt gebracht thv de wonde.
 • Zuig niet op de wonde. Ga ook niet gaan spuwen.
 • De dag van de ingreep mag u uw tanden poetsen, wees
  voorzichtig op de plaats van de wonde.
 • U mag vandaag uw mond niet spoelen.

Blijf niet met uw pijn zitten

Maak nu een afspraak

Veel gestelde vragen

Conventie?

Dokter Vagenende werkt als arts volgens de conventietarieven (chirurgische ingrepen), als tandarts is hij niet geconventioneerd (tandextracties – tandimplantaten – bespreking tandheelkundige oplossingen). Dit wil zeggen dat hij bovenop de door de overheid voorgestelde en vastgelegde tarieven een supplement aanrekent.

Binnen het Jan Palfijn ziekenhuis te Gent werkt Dr. Vagenende volledig volgens de conventietarieven.

Coronavirus (COVID-19): wat doen wij voor uw en onze veiligheid?

In onze grote, open en hoge inkomhal zal u uw handen onmiddellijk na het binnenkomen kunnen ontsmetten met een ontsmettingsgel.

Wij werken enkel op afspraak waardoor de kans op contact met een andere patiënt zeer uitzonderlijk is. Indien dit per uitzondering toch zou gebeuren, beschikken wij over de mogelijkheid patiënten in verschillende wachtruimten te plaatsen en dit op verschillende verdiepingen. Social distancing kan dus ten alle tijden gegarandeerd worden.

Wij werken alternerend in onze 2 splinternieuwe kabinetten, dewelke na elke patiënt worden ontsmet en verlucht door de grote ramen die in beide kabinetten aanwezig zijn. Ook hier dus geen contact met andere patiënten.

Wij gebruiken geen aerosoltoestellen!

Alle leden van ons team dragen de juiste mondmaskers en andere  beschermingkledij voor uw en onze veiligheid. Deze worden vervangen/gesteriliseerd/ontsmet volgens de gekende richtlijnen van de overheid.

Het nemen van een RX/OPG/CBCT (radiografieën) gebeurt steeds volgens de juiste richtlijnen en veiligheidsnormen. Ook hier wordt alles na elke patiënt gesteriliseerd en ontsmet. Ons radiografielokaal beschikt ook over een groot raam dat voor de nodige verluchting zorgt.

Betalingen verlopen via bancontact. Het toestel zelf wordt na elk gebruik ontsmet.

Mogelijke nabezwaren

1. Pijn en zwelling na een behandeling zijn normaal.

Hiervoor kan u pijnstillers nemen. Na twee of drie dagen moet de pijn en zwelling minder worden. (De zwelling kan gedurende twee dagen toenemen en zal na enkele dagen dan weer afnemen.)

Zwelling is te verwachten, maar u kan dit trachten te beperken door het navolgen van puntjes 1. en 2.

 1. Doe ijs/coldpack in een handdoek en leg die op de wang tot u gaat slapen
  (niet tijdens het slapen)!
 2. Neem de eerste nacht een extra hoofdkussen; slaap niet te plat!
  (indien u namelijk te plat slaapt, bestaat de kans dat er meer bloed naar je hoofd stroomt en dit kan dan gepaard gaan met meer zwelling.).

2. De wonde kan wat nabloeden, meestal stopt dit vanzelf.

Indien dit toch blijft duren kan u ter hoogte van de bloeding krachtig op een kompres dichtbijten of duwen gedurende 30 minuten.

Het speeksel kan gedurende een aantal dagen licht rood aankleuren. (Vaak is het dan ook zinvol om een handdoek op uw hoofdkussen te leggen.)

3. Een tijdelijke zenuwuitval (gevoel van slapende tong en/of onderlip) kan voorkomen. Doch dit is zeer uitzonderlijk en van voorbijgaande aard. In zeer extreem zeldzame gevallen is dit permanent.

4. Een haematoom, een blauwe plek, ter hoogte van de huid over het gebied waar een ingreep heeft plaatsgevonden kan voorkomen en kan zeer uitgebreid zijn (dit kan enorm verschillen van persoon tot persoon). Vaak zal deze plek ook in de loop van de tijd verkleuren naar groen, geel, bruin,…

5. Indien er ook een implantaat is geplaatst:
Indien bij het plaatsen van een implantaat een metalen kapje (healing cap = genezingskapje) werd geplaatst dat door het tandvlees naar buitenkomt, dan kan het soms voorkomen dat dit kapje loskomt.

Indien dit zou gebeuren hoeft u zich niet ongerust te maken. Neem contact met ons (of met uw tandarts) op zodat we het terug kunnen vastzetten.

Indien het schroefkapje volledig is losgekomen: bewaar het dan en neem het mee naar de consultatie.

Na een ingreep: Wanneer trekt u aan de bel?
 • Wanneer de zwelling erger wordt i.p.v. minder na drie dagen.
 • Bij slikklachten of ademhalingsproblemen.
 • Als de wang rood en glimmend wordt.
 • Bij koorts: meer dan 38 graden.
 • Blijvende (na)bloeding.

U neemt dan best contact op via:

09/2248802 (poli tandheelkunde, stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie van het Jan Palfijn ziekenhuis te Gent)

09/2248101 (spoed Jan Palfijn ziekenhuis te Gent)

Social distancing

Social distancing kan in onze praktijk gegarandeerd worden.

Wij werken enkel op afspraak. Dus een lege wachtzaal.

Wij werken alternerend in onze 2 splinternieuwe kabinetten, dewelke na elke patiënt worden ontsmet en verlucht door de grote ramen die in beide kabinetten aanwezig zijn. Ook hier dus geen contact met andere patiënten.

Alle leden van ons team dragen de juiste mondmaskers en andere  beschermingkledij voor uw en onze veiligheid. Deze worden vervangen/gesteriliseerd/ontsmet volgens de gekende richtlijnen van de overheid.

Betalingen verlopen via bancontact. Het toestel zelf wordt na elk gebruik ontsmet.

Wat te doen na de ingreep indien u bloedverdunners neemt?
 1. Doe ijs/coldpack in een handdoek en leg die op de wang tot u gaat slapen
  (niet tijdens het slapen)!
 2. Neem de eerste nacht een extra hoofdkussen; slaap niet te plat!
  (indien u namelijk te plat slaapt, bestaat de kans dat er meer bloed naar je hoofd stroomt en dit kan dan gepaard gaan met meer zwelling.).
 3. Neem de voorgeschreven medicatie in (indien er antibiotica is voorgeschreven: het doosje volledig uitnemen).
 4. Wat eten en drinken betreft: koude, lauwe zaken (dus niets te warm). Eet niet voor de verdoving is uitgewerkt. De kans bestaat dat je anders op je lip, tong of wang bijt.
 5. De tanden mag u ‘s avonds al poetsen. Uiteraard bent u wat voorzichtig in de regio waar de ingreep heeft plaatsgevonden. Indien het te moeilijk is om de tanden te poetsen kan u vanaf de 2de dag na de ingreep spoelen met een mondspoelmiddel. Let wel: een mondspoeling vervangt niet het poetsen wat nog steeds de voorkeur krijgt.
 6. Ga de eerste 2 dagen niet spoelen of zuigen op de wonde!
  Ter hoogte van de wondjes heeft zich namelijk een bloedklonter gevormd zodat de wonde kan beginnen te genezen.  Indien u nu gaat spoelen of zuigen, wast u deze bloedklonter én het antibloedingsprodukt weg en hebt u kans op een nabloeding.
 7. Na 48 uur mag u wel de mond spoelen met een mondspoelmiddel en dit na elke maaltijd (gedurende 1 week na de ingreep). Hierdoor wordt vermeden dat er etensresten in de wonde terecht komen, zodat een wondinfectie kan worden voorkomen. Voorzichtig spoelen gezien er in de wonde een produkt tegen het bloeden werd aangebracht en je deze bij te krachtig spoelen dus zou kunnen wegspoelen.
 8. De draadjes zijn resorbeerbaar, ze ‘verteren’ dus vanzelf (indien u wenst mogen ze na 10 dagen worden verwijderd, maar dat hoeft dus niet!).
 9. Probeer het roken en nuttigen van alcohol zoveel mogelijk te beperken! Dit zal een gunstige invloed hebben op de wondgenezing.
  (De ervaring leert namelijk dat roken de kans op oa infecties doet toenemen.)

Wat te doen na de ingreep?
 1. Doe ijs/coldpack in een handdoek en leg die op de wang tot u gaat slapen
  (niet tijdens het slapen)!
 2. Neem de eerste nacht een extra hoofdkussen; slaap niet te plat!
  (indien u namelijk te plat slaapt, bestaat de kans dat er meer bloed naar je hoofd stroomt en dit kan dan gepaard gaan met meer zwelling.).
 3. Neem de voorgeschreven medicatie in (indien er antibiotica is voorgeschreven: het doosje volledig uitnemen).
 4. Wat eten en drinken betreft: koude, lauwe zaken (dus niets te warm). Eet niet voor de verdoving is uitgewerkt. De kans bestaat dat je anders op je lip, tong of wang bijt.
 5. De tanden mag u ‘s avonds al poetsen. Uiteraard bent u wat voorzichtig in de regio waar de ingreep heeft plaatsgevonden. Indien het te moeilijk is om de tanden te poetsen kan u vanaf de dag na de ingreep spoelen met een mondspoelmiddel. Let wel: een mondspoeling vervangt niet het poetsen wat nog steeds de voorkeur krijgt.
 6. Ga de eerste dag sowieso niet spoelen of zuigen op de wonde!
  Ter hoogte van de wondjes heeft zich namelijk een bloedklonter gevormd zodat de wonde kan beginnen te genezen.  Indien u nu gaat spoelen of zuigen, wast u deze bloedklonter weg en hebt u kans op een nabloeding.
 7. Na 24 uur mag u wel de mond spoelen met een mondspoelmiddel en dit na elke maaltijd (gedurende 1 week na de ingreep). Hierdoor wordt vermeden dat er etensresten in de wonde terecht komen, zodat een wondinfectie kan worden voorkomen.
 8. De draadjes zijn resorbeerbaar, ze ‘verteren’ dus vanzelf (indien u wenst mogen ze na 10 dagen worden verwijderd, maar dat hoeft dus niet!).
 9. Probeer het roken en nuttigen van alcohol zoveel mogelijk te beperken! Dit zal een gunstige invloed hebben op de wondgenezing.
  (De ervaring leert namelijk dat roken de kans op oa infecties doet toenemen.)